Artikelen door vwa

Feenstra actief met verbeterkamer

Feenstra te Lelystad was het gastbedrijf voor de 84ste werkbijeenkomst van de door Vormeel georganiseerde Kaizen Gebruikers Groep. Dat de verbeterkamer van Feenstra de laatste maanden als facilitator van de ICT werkgroep haar handen vol heeft gehad en nog steeds heeft, was al snel bij de KGG-ers duidelijk. Feenstra zit in voorbereiding op de transitie om […]

Verslag van de 83ste KGG bijeenkomst op woensdag 22 maart 2017.

Op woensdag 22 maart 2017 heeft de Kaizen Gebruikers Groep op uitnodiging van Heras Hekwerken een werkbijeenkomst in Oirschot gehad. Onder leiding van Patrick van den Broek, Business Process Improver Europa, heeft de Kaizen Gebruikers Groep een concrete terugkoppeling kunnen geven op een aantal processen. De volgende werkbijeenkomst is bij Feenstra Verwarming te Lelystad (woensdag […]

Houtpelletsinstallatie Helios officieel in gebruik genomen

Op 14 juni hebben gedeputeerde Stelpstra, wethouder Vos en directeur-bestuurder van Woonconcept mw. Peeters de houtpelletsinstallatie officieel in gebruik genomen. Vormeel heeft hier als management van Energieconcept bij gedragen aan de realisatie van de unieke project, waarmee 232 appartementen van warmte worde voorzien.

Innovatieve houtpelletsinstallatie in bedrijf

Aan de Helios in Hoogeveen is sinds eind maart 2016 een houtpelletsinstallatie in bedrijf voor het verwarmen en warm water van 232 bestaande appartementen. Vormeel heeft als management van Energieconcept deze innovatieve ontwikkeling begeleid. Met dit project wordt bijgedragen aan het besparing op fossiele brandstoffen, minder CO2 uitstoot, verbetering van Energie Index, lagere energielasten en […]

Omdenken biedt kans bij renovaties of vervangingsinvesteringen!

Te snel wordt een woning, een gebouw, een technische installatie, een machine, kortom een productiemiddel aan het eind van haar levensduur gerenoveerd of vervangen, zonder integraal te kijken naar alle extra kansen die deze investering kan opleveren. Voorbeelden waarbij Vormeel mee in aanraking is gekomen zijn: Een grote bedrijfshal niet renoveren maar vervangen door een […]

Zonnepanelen voor huurwoningen mogelijk!

Vormeel is als management van Energieconcept betrokken het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen en –appartementen in de gemeenten Steenwijkerwold, Meppel, Hoogeveen en Assen. De huurders betalen een vergoeding voor de zonnepanelen en gebruiken de opgewekte elektriciteit of leveren dit terug aan het elektriciteitsnet. De huurders hebben zonder investering een voordeel van 25% van de opbrengst […]

Fraaie gevelrenovatie met behulp van Lean

De gevelrenovatie van de kopgevels van de drie Helios-flats uitgevoerd met behulp van LEAN-principes. Het resultaat is een moderne uitstraling en kopgevels die goed geïsoleerd zijn. Het vervangen van kopgevels van een gebouw met zeven verdiepingen is een leuke uitdaging. De uitvoering door de Groothuis Bouwgroep is gestart met een LEAN-planning bijeenkomst, waarna begin 2015 […]

CAH Vilentum hoort bij de 15 energiezuinigste scholen van Nederland

BDG Zwolle meldt in haar BDG Flits dat uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties komt de CAH Vilentum in Dronten als één van de 15 meest energiezuinige scholen naar voren. Prachtig dat we daar als Vormeel aan hebben mogen meewerken. Voor meer informatie zie http://www.bdgarchitecten.nl/site/nieuws/bdg-zwolle-ontwerpt-energiezuinig

Inspirerende netwerkdag van Vormeel en IKMW

Geslaagde en inspirerende netwerkbijeenkomst van Vormeel met haar Belgische partner IKMW bij het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven in Zutphen. Professor Jan Ivens, vice-decaan van de Faculteit Industriële Wetenschappen van de KU Leven, heeft ons inzicht gegeven hoe de KU Leuven werkt aan de nieuwe profielen van studenten. Profielen waarin innovatie en ondernemen een belangrijker plaats innemen. […]

Impressie bezoek KGG aan Syntrus Achmea

De 76ste KGG bijeenkomst heeft op 11 februari  jl. plaatsgevonden bij Syntrus Achmea. Voor het eerst in de KGG geschiedenis is er een rapportcijfer gevraagd aan de deelnemers (en dus ook aan de gastgever) hetgeen gemiddeld op een 8 uitkwam. In dit KGG seizoen is de tool krachtenveld analyse het hoofdthema. Een tool is een […]