Kaizen Gebruikers Groep

Vormeel heeft de Kaizen Gebruikers Groep in 1998 geïnitieerd in Nederland en België en ondersteunt deze groep nu al meer dan 10 jaar. De essentie van de Kaizen Gebruikers Groep is dat organisaties en mensen die de principes van Kaizen en Continue Verbeteren onderschrijven, ideeën, ervaringen en kritiek uitwisselen en elkaar daardoor scherp houden en blijven inspireren om hun Continue Verbeter programma’s zelf continue te verbeteren.

Missie

Leren van elkaar
– Bijblijven ten aanzien van Kaizen/Continue Verbeteren
– Inspiratie opdoen
– Learning by Doing
– Nieuwe ideeën ontwikkelen
– Elkaar scherp houden
– Werkwijze

Werkwijze KGG

– 4 x per jaar werkbijeenkomst bij een van de leden uitvoeren
– Kaizen opdrachten uitvoeren die door het gastbedrijf aangereikt worden
– Kaizen en programma verbeteringen voorstellen aan gastorgansiatie
– Ideeën opdoen en teruggeven
– Actuele thema’s inbrengen

Inhoud

Naast de ervaringsuitwisseling kunnen door Vormeel nieuwe ontwikkelingen ingebracht worden. Ook van de leden wordt een actieve rol verwacht bij het inbrengen van nieuwe ontwikkelingen of vraagstukken.

Kosten

Het lidmaatschap voor de KGG bedraagt € 656,25 per organisatie.

7 Redenen om je op te geven als gastbedrijf voor een KGG werkbezoek:

  1. Ieder KGG lid heeft als voorwaarde geaccepteerd op te treden als gastbedrijf voor een KGG werkbezoek.
  2. De voorbereidingen voor een KGG bezoek geven je een natuurlijke aanleiding om als organisatie je ” achievements” nog eens mooi op te poetsen en mensen ” in het zonnetje te zetten”.
  3. De voorbereidingen voor een KGG bezoek dwingen je tot reflectie welke zaken je voor het bezoek nog wilt controleren of corrigeren, en waarom dat nodig is.
  4. Het KGG bezoek geeft je de mogelijkheid om je eigen beleving waar je staat, te toetsen aan de beleving van een groep deskundige en betrokken buitenstaanders.
  5. Een KGG bezoek helpt je om organisatieblindheid te voorkomen of te doorbreken.
  6. Je kunt de bezoekende KGG-ers concrete opdrachten geven.
  7. Een KGG bezoek genereert altijd energie: het is inspirerend, enerverend, constructief en leuk!