Inspirerende netwerkdag van Vormeel en IKMW

Geslaagde en inspirerende netwerkbijeenkomst van Vormeel met haar Belgische partner IKMW bij het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven in Zutphen. Professor Jan Ivens, vice-decaan van de Faculteit Industriële Wetenschappen van de KU Leven, heeft ons inzicht gegeven hoe de KU Leuven werkt aan de nieuwe profielen van studenten. Profielen waarin innovatie en ondernemen een belangrijker plaats innemen. Dit wordt bereikt door studenten meer en vroeger kennis te laten maken met het bedrijfsleven, zodat zij kennis kunnen ervaren waar zij goed in zijn. Het bedrijfsleven wordt uitgedaagd om innovatieve vraagstukken en/of projecten aan te leveren, die kunnen worden opgelost door studenten. Maatschappelijk gezien is het opleiden van goede technische studenten zeer belangrijk om de krimp van de waarde toevoegende maakindustrie, en de daaraan verbonden dienstverlening, een halt toe te roepen. Tijdens deze presentatie zijn een aantal geslaagde Green- en Blackbelt cursisten en innovatie minnende bedrijven in het zonnetje gezet. Tijdens het buffet en netwerkborrel was er volop gelegenheid om elkaar te inspireren.