Omdenken biedt kans bij renovaties of vervangingsinvesteringen!

Te snel wordt een woning, een gebouw, een technische installatie, een machine, kortom een productiemiddel aan het eind van haar levensduur gerenoveerd of vervangen, zonder integraal te kijken naar alle extra kansen die deze investering kan opleveren. Voorbeelden waarbij Vormeel mee in aanraking is gekomen zijn:

  • Een grote bedrijfshal niet renoveren maar vervangen door een kleinere hal en deze inrichten met processen op basis van LEAN-principes. De investering is dezelfde en de structurele faalkosten zijn verdwenen.
  • Collectieve gasgestookte cv-ketelinstallaties van een appartementengebouw vervangen door een houtpelletinstallatie. De bewoners hebben voordelige warmte, het energielabel van de woningen is fors verbeterd, alleen nog maar gebruik van hernieuwbare brandstof.

Dit omdenken vraagt soms een blik of hulp van buiten. Misschien iets voor de projecten uit de nieuwe begroting van 2016? Of om een lopend project haalbaar te maken?