Ondersteuning Green Deal door Krachtenveldanalyse!

Een groot deel van scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs is oud. Deze gebouwen hebben ook vaak een slecht binnenmilieu en gebruiken te veel energie. Toch komt een grootschalige aanpak niet van de grond. Hoe komt dat?

De brochure ‘Krachtenveldanalyse verduurzamen schoolgebouwen PO en VO’ biedt inzicht.

Om de Green Deal Verduurzamen Schoolgebouwen te ondersteunen is door RVO.nl een krachtenveldanalyse opgesteld. In de analyse is een overzicht van alle betrokken organisaties, hun belang en hun invloed opgenomen.

De Green Deal Verduurzamen Schoolgebouwen is in ontwikkeling om verduurzaming strategisch, structureel en grootschalig aan te pakken.

Binnen de krachtenveldanalyse wordt de verduurzamingsopgave getypeerd, ruim vijftien knelpunten benoemd en evenveel oplossingsrichtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn een verbeterde samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen en met marktpartijen; versterken van de expertise en professioneel opdrachtgeverschap, nieuwe oplossingen zoals ESCo’s en DMOP’s.

Verduurzamingsopgave

Verder wordt de verduurzamingsopgave getypeerd, worden ruim 15 knelpunten benoemd en ook even zoveel oplossingsrichtingen. Zoals: betere samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen en met marktpartijen; versterken van de expertise en professioneel opdrachtgeverschap, opheffen van de split incentive tussen partijen en de schotten tussen budgetten, nieuwe oplossingen zoals ESCo’s en DMOP’s, leren van koplopers, en het zoeken van innovatieve financiering.

Vormeel heeft ook ervaring met het uitvoeren van een Krachtenveldanalyse. Meer weten? neem dan contact op.

Bron: RVO.nl  en Duurzaamgebouwd.nl