Over Vormeel

Iedere menselijke activiteit is een proces, dat zichtbaar en meetbaar kan worden gemaakt. Naderhand kunt u er een waardeanalyse op loslaten die weer de grondslag vormt voor de verbetering van het proces. In veel gevallen blijkt werkvereenvoudiging de belangrijkste sleutel tot verbetering.

Het idee dat de menselijke activiteit meetbaar is, introduceerde onder andere Charles E. Bedaux aan het begin van de twintigste eeuw. Verbetering van processen werd zijn handelsmerk. Sinds begin 1900 verbreidden deze methoden en filosofie zich over de hele geïndustrialiseerde wereld. Wereldwijd is geen onderneming van betekenis aan te wijzen die niet op enig moment voordeel heeft gehaald met arbeidsanalyses.

Met de methode van Vormeel als uitgangspunt kunnen wij uw processen analyseren en meetbaar maken. Met behulp van onze trainingen kunnen wij u en uw medewerkers trainen, om zo een continue en duurzaam verberbeterproces te realiseren. Daarbij kunnen wij het hele traject voor u verzorgen, maar wij kunnen ook u en uw medewerkers zodanig opleiden, dat u het traject met uw medewerkers ten uitvoer brengt.

In de volgende sectoren hebben wij ervaring:

 • Zakelijke dienstverlening
 • Culturele organisaties
 • Overheid
 • (internationale) handel
 • Retail
 • Distributie
 • Automotive industrie
 • Metaalindustrie
 • Scheepsbouw
 • Sociale werkvoorziening
 • Voedings- en genotmiddelen industrie
 • Chemische industrie
 • Houtverwerkende industrie
 • Bouwnijverheid
 • Woningcorporaties
 • Energiebedrijven