U doet toch ook wel eens een normaaltijdberekening?

De tijd gedurende welke een tempo 60 moet worden aangehouden om een element te verrichten noemen wij de Normaal Tijd (N.T.). De N.T. wordt gevonden door de waargenomen tijd (of tijden) te vermenigvuldigen met het gewaardeerde tempo (of tempi) en vervolgens te delen door het normtempo 60.

In formule:

N.T. = waargenomen tijd x (Gewaardeerde tempo/60)