Verslag van de 83ste KGG bijeenkomst op woensdag 22 maart 2017.

Op woensdag 22 maart 2017 heeft de Kaizen Gebruikers Groep op uitnodiging van Heras Hekwerken een werkbijeenkomst in Oirschot gehad. Onder leiding van Patrick van den Broek, Business Process Improver Europa, heeft de Kaizen Gebruikers Groep een concrete terugkoppeling kunnen geven op een aantal processen.

De volgende werkbijeenkomst is bij Feenstra Verwarming te Lelystad (woensdag 14 juni 2017), woensdag 25 oktober 2017 zal locatie Limburg/ Belgie zijn, woensdag 17 januari is de werkbijeenkomst weer in het teken van theorie/ praktijk op locatie het Pakhuis te Zutphen. In 2018 staat woensdag 11 april 2018 in de planning en voor woensdag 4 juli 2018 is Givaudan, locatie Barneveld het gastbedrijf.

De werkbijeenkomst start met een intro van de heer Bart Indeherberg, leidinggevende van Patrick van den Broek om vervolgens de historie van Heras Hekwerken, 1952 opgericht, 1968 Belgie, 1970 Duitsland en in 1986 onderdeel van CRH, waarna de productie voor de Duitse markt naar Oirschot is overgezet. Heras produceert ook in Zweden en Frankrijk. CRH opereert in 31 landen, op 3900 locaties en in 860 distributiebranches met 89.000 werknemers, waarvan 1.139 in dienst van Heras. Heras is marktleider in Nederland.

Heras werkt met projectcharters, waarvan een 4 tal zijn uitgekozen voor deze KGG werkbijeenkomst.

Charter 1
Charter 1 wordt toegelicht door de heer Heinrich Guth en betreft de Optimalisatie van de mattenmachine en O.E.E. verhoging met 20%. Svetlana Mitrovic (Givaudan), Aysegül Çirak (Delta Wonen). Kim Vercalsteren (Colruyt) en Goof Visser (Vormeel) gaan met heer Heinrich Guth op Muda walk en interviewen de operators.

In de loop van de middag presenteert Kim dat er veel niet gelogde storingen zijn, dat er van de operator continu alertheid benodigd is, de operationele veiligheid is wel een aandachtspunt is, vaste werkwijze niet zichtbaar is, de flow ontbreekt, visualisatie nog geen aandacht heeft gehad én dat er vanuit de ervaring veel op het gevoel gaat.

Verbetering: foutloos instellen, wellicht door werkinstructie, registreren redenen storingen, omstellingen meten, operator betrekken en kijk ook naar de kwaliteit van de derden activiteit.

Charter 2
Charter 2 wordt toegelicht door de heer Ruud van de Wetering en betreft de O.E.E. verhoging met 10% van de laser snijmachine. Steven Cales (Colruyt), Steven Wathiong (Sabca), Andre Peters (Givaudan) en Sandra Marseille (Vormeel) gaan met de heer Ruud van de Wetering op Muda walk en interviewen de operators.

In de loop van de middag presenteert Andre dat de cyclus nog vastgesteld mag worden gelijk de meetmomenten en dat de quick wins nog gerealiseerd kunnen worden. De kwaliteit van de grondstof is wel een issue en het geheel van procesverbetering is nog een ondergeschoven kindje.

Advies is dan ook om de betrokkenheid te vergroten, de implementatie van 5S wellicht meer spelenderwijs geborgd te krijgen, de quick wins te vieren en de cruciale meting in dit proces van manueel op te waarderen naar geautomatiseerd met zichtbaar gemaakte resultaten.

Charter 3
Charter 3 wordt toegelicht door de heer Maarten Piels en betreft de O.E.E. verhoging van de lasrobot (Robomoro). Maartje de Witte(SWZ), Monique Hoekstra (Feenstra), Wim van der Linde (Delta Wonen) en Robert Thonissen (IKMW) gaan met de heer Maarten Piels op Muda walk en interviewen de operators.

Constateringen en advies van Wim bij Robomoro waar het doel OEE +10% het doel is: Ga eerst de inrichting van de werkplekken optimaliseren, bijvoorbeeld een U opstelling, meet eens een complete dag, speedrating + beweging en bepaal hoeveel productie onjuist is. De processtappen zijn in ieder geval in beeld, dus meten is de volgende stap. Daarnaast is de aanbeveling om de operators meer te betrekken en het succes van het team te vieren, immers de probleemeigenaar is een facilitator, de operators de bedenker en uitvoerder.

Charter 4
Charter 4 wordt toegelicht door de heer Martijn Fleskens en betreft de Klachtenreductie op de Duitse Swing draaipoorten. Joris Santermans (KU Leuven), Kris Ulenaers (KU Leuven), Aart van den Hoorn (Vormeel) en Johan Paesmans (IKMW) gaan met de heer Martijn Fleskens op Muda walk en interviewen de operators.

In de loop van de middag presenteert Aart dat de leveringsbetrouwbaarheid erg laag is: 119 klachten op 436 in 2016, 2017 32 klachten op 252.

Advies is dan ook om het SAP datablad te controleren en veel meer te standaardiseren, verminder ook de handmatige invoer en laat de controle uitvoeren, maak het logistieke proces eenduidig en blijf monitoren.

Terugkoppeling
De Steven Wathiong verzorgt de terugkoppeling van ons bezoek aan Sabca eind vorig jaar. Bij Sabca lopen verschillende projecten, waaronder meerdere betreffende flow alsmede meerdere betreffende 5S. Steven geeft ons aan dat de flow door het bedrijf heen nog verder is doorgevoerd mede naar aanleiding van onze input en dat hierdoor nog meer tijd reductie behaald. Voor de 5S projecten heeft onze constatering dat er van bovenaf werd opgelegd is omgeturnd naar een systeem van onderaf waarmee de betrokkenheid is vergroot. Er is volop verandering gaande; waar er eerst in projecten werd gedacht(wanneer is het afgerond) wordt het nu een discipline (continu proces). Kortom een mooie verbetering. De gebruikersgroep komt graag nog een keer bij Sabca langs om dit continu proces te aanschouwen.

Dank
Namens de Kaizen Gebruikers Groep dankt Goof met de Vormeel Verbeter Compagnie – lantaarn gastbedrijf Heras in de persoon van Bart en Patrick voor de positieve werkbijeenkomst op de locatie Oirschot en spreekt de verwachting uit dat er bij de komende werkbijeenkomst, welke bij Feenstra in Lelystad is op 14 juni 2017, een constructieve terugkoppeling gegeven kan worden van deze werkbijeenkomst.