Impressie bezoek KGG aan Syntrus Achmea

De 76ste KGG bijeenkomst heeft op 11 februari  jl. plaatsgevonden bij Syntrus Achmea. Voor het eerst in de KGG geschiedenis is er een rapportcijfer gevraagd aan de deelnemers (en dus ook aan de gastgever) hetgeen gemiddeld op een 8 uitkwam.

In dit KGG seizoen is de tool krachtenveld analyse het hoofdthema. Een tool is een hulpmiddel. Het gaat om het gebruik van de hulpmiddelen. Het gebruik ervan wordt ingezet om het doel te bereiken. Gaven we als KGG-ers bij de voorgaande werkbijeenkomst bij Nuon meer focus aan de tool dan aan het doel, bij deze werkbijeenkomst was de overall constatering dat de focus weer was teruggekeerd naar het doel. De inzet van krachtenveld analyse als tool kon op waardering en instemming van de deelnemers rekenen!

Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland. Zij verzekeren  klanten voor schade, zorg en inkomen. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens kiest voor een verzekering van één van de Achmea-merken.​

We zijn gestart met een welkomstwoord van André Streefkerk (programma manager Flow+). Hij gaf uitleg over Flow+, maakt beloften waar door versneld processen voor de klant te digitaliseren m.b.t. pensioen. Dit wordt gerealiseerd door de toepassing van 3 kernelementen die betrekking hebben op de dienstverlening,  kosten en snelle verbetering. Tevens vertelde hij over en de afdeling, bestaande uit 3 verschillende teams, die opgezet is om vorm te geven aan continue verbeteren op het gebied van dienstverlening, minder kosten en snellere verbetering.

Na de presentatie van André zijn we opgedeeld in 3 teams en zijn we de werkvloer opgegaan, waarbij ieder KGG- team een ‘bezoek ‘ bracht, één voor en één na de lunch, bij 2 van de 3 teams (Portaal-, Productieteam en STP) op de afdeling. Tijdens het gesprek met de medewerker(s) van deze teams, probeerden we er achter te komen wat voor hen belemmerde – of stimulerende krachten waren (krachtenveldanalyse) in hun team of in de samenwerking met de andere teams. Er wordt op de afdelingveel gebruik gemaakt van To do, white-borden (met post-its) om de voortgang te visualiseren.

Na de bezoeken aan de teams van de afdeling, werden de resultaten/ bevindingen van de gesprekken besproken in elk KGG-team. En vervolgens uiteengezet in schema, welke daarna door een lid van het team werden gepresenteerd.

Hoe effectief/ continue verbeterend is de verbeterorganisatie zelf was in hoofdzaak de centrale vraagstelling concludeerden de diverse werkgroepen. Overall zat het met de inzet en het enthousiasme van de medewerkers wel goed: de meeste waren op eigen verzoek toegevoegd aan de verschillende teams. Opvallend was het aantal ingehuurde krachten in een organisatie die krimp van het aantal medewerkers de laatste jaren hoog in het vaandel heeft staan.

KGG heeft haar steentje bijgedragen in het visueel c.q. bespreekbaar maken van de effectiviteit van de verschillende teams, volgens André Streefkerk bij zijn afsluitende woorden aan het eind van de werkbijeenkomst, en dit ook nog eens met een minimale verstoring van het lopende proces en/ of haar effectiviteit,  André’s team behelst toch nog zo’n 100 fte.

Het mogen/ moeten inruilen van de unieke ronde werkplaats op de eerste verdieping door een aantal aan elkaar gevoegde kantoren in een andere vleugel van het gebouw is jammer, maar zoals André al aangaf onvermijdelijk gezien de grootte van zijn verbeterteams.

De dag werd gezellig afgesloten met een hapje en drankje. De dag is door de gastheer en door de KGG leden als positief ervaren en wij bedanken de gastheer en zijn medewerkers dan ook voor hun openheid.