Inzicht in het werk door tijdstudie

De tijdstudie gaat uit van het in onderdelen waarnemen. Dat houdt in dat voorafgaand aan de meting, het proces wordt onderverdeeld in logische onderdelen die we “arbeidselementen” noemen.

Een arbeidselement is:

  • een afgerond onderdeel van een proces,
  • dat door een duidelijk waarneembaar overgangspunt is te onderscheiden van zijn voorganger en zijn opvolger,
  • dat niet zinvol in kleinere delen is te splitsen,
  • en homogeen is van inhoud.

Hoe verfijnder de splitsing in elementen gebeurt, hoe beter het inzicht is dat men krijgt in het werk. Anderzijds moet er voor gewaakt worden dat de tijdstudie bij de opname en de uitwerking nog praktisch te realiseren is.